Rank (8 igrača)

Rank igrača Top igrač Top Klan
|.aG.| Anarchy Hell CS:GO [NYC][FastDL] IgračiIgrači  KlanoviKlanovi 8/20  |.aG.| merkaba SmD
|.aG.| Anarchy Hell - Danger Zone [NYC][GameMe][100 tick] IgračiIgrači  KlanoviKlanovi 0/21  Pen -
|.aG.| SP:WCSGO (WIP)[100 Tick][GameMe] IgračiIgrači  KlanoviKlanovi 0/16  Fulcrum -

3.872 igrača i 546 klanova rankiranih u 3 igara na 3 servera