Rank (3 igrača)

Rank igrača Top igrač Top Klan
|.aG.| Anarchy Hell CS:GO [NYC][FastDL] IgračiIgrači  KlanoviKlanovi 3/20  crocsieJESUS .aG.
|.aG.| Anarchy Hell - Danger Zone [NYC][GameMe][100 tick] IgračiIgrači  KlanoviKlanovi 0/21  Drohhan -
|.aG.| SP:WCSGO (WIP)[100 Tick][GameMe] IgračiIgrači  KlanoviKlanovi 0/16 - -

4.150 igrača i 575 klanova rankiranih u 3 igara na 3 servera